Obrázky ve výuce a autorské právo

Úvod Články

Obrázky ve výuce a autorské právo


8.6.2016 |  Iva Benediktová

 

Obecně platí, že se na jakýkoliv obrázek, fotografii nebo ilustraci,

stejně jako na každé jiné umělecké dílo, vztahuje autorské právo.

K vypršení autorského práva dochází zpravidla až 70 let po autorově smrti.


I když je v dnešní době, zejména díky internetu, hledání a získávání

nejrůznějších obrazových materiálů velmi snadné, nesmíme na autorská

práva zapomínat. Pokud chceme nějaký obrázek sami použít a dále šířit

(ať už v papírové nebo digitální podobě třeba na webových stránkách

nebo sociálních sítích), měli bychom mít souhlas jeho autora.


Pro učitele však naštěstí existuje výjimka - pokud chceme použít

obrazový materiál ve výuce, autorský zákon neporušujeme, musíme

však vždy uvést jméno autora a zdroj, ze kterého jsme obrázek získali.

Můžeme si tedy z internetu stáhnout jakýkoli obrazový materiál a použít

ho při hodině, ale musíme vedle obrázku (nebo do poznámek) připsat,

kdo obrázek vytvořil a z jaké stránky jsme ho stáhli.


Autorské právo a použití obrázků ve výuce jazyků

Zdroj: Pixabay.com

 

Abyste mi věřili, uvedu zde citaci přímo z autorského zákona :-)


______________________________________________________________

 

                                                 § 31

                                      Citace

 

(1) Do práva autorského nezasahuje ten, kdo

 

a) užije v odůvodněné míře výňatky ze zveřejněných děl jiných autorů ve svém díle,

 

b) užije výňatky z díla nebo drobná celá díla pro účely kritiky nebo recenze vztahující

se k takovému dílu, vědecké či odborné tvorby a takové užití bude v souladu

s poctivými zvyklostmi a v rozsahu vyžadovaném konkrétním účelem,

 

c) užije dílo při vyučování pro ilustrační účel nebo při vědeckém výzkumu, jejichž

účelem není dosažení přímého nebo nepřímého hospodářského nebo obchodního

prospěchu, a nepřesáhne rozsah odpovídající sledovanému účelu;

 

vždy je však nutno uvést, je-li to možné, jméno autora, nejde-li o dílo anonymní,

nebo jméno osoby, pod jejímž jménem se dílo uvádí na veřejnost, a dále název

díla a pramen.

 


(Zdroj: Autorský zákon - Zákon o právu autorském, právech souvisejících s právem autorským a o změně

některých zákonů, číslo 121/2000 Sb., celé znění najdete např. na webu Ministerstva vnitra)


______________________________________________________________


Obrázky bez autorských práv

Jedinou výjimkou, kdy se v dokumentech nemusí uvádět jméno autora

ani zdroj, je užití obrázků s licencí, ve které se autor výslovně svých

autorských práv vzdává. Nejrozšířenějším způsobem vzdání se práv je

publikování pod mezinárodní licencí Creative Commons CC0 Public

Domains. Takovéto obrázky najdete například ve fotobance Pixabay.com,

odkud čerpám ilustrace i pro tento blog (a která funguje už i v češtině).


Vyhledávání obrázků pro jazykovou výuku na internetu

Zdroj: Pixabay.com

Není free jako free

Mnozí uživatelé internetu se mylně domnívají, že jakmile najdou v názvu

daného obrázku nebo webových stránek slovíčko "free" (volný), mohou je bez

problému použít a sdílet. To ale není vždy pravda. Často tohle slovo

znamená jen to, že se za stažení nemusí platit. V uživatelských podmínkách

pak ale najdete, že sice můžete obrázek stáhnout, ale stejně musíte

uvést web jako zdroj. Často tam najdete i spoustu dalších omezení, takže

to rozhodně nebude tak free.


Situace užití obrázků přímo při výuce je tedy celkem jasná. Buď musím

vždy uvádět autora a zdroj, nebo si dám víc práce a najdu si obrázky

bez autorských práv.Složitější je ale situace používání obrázků například ve vlastních učebních

materiálech, které se šíří i mimo výuku, ve školních časopisech nebo na

školním webu. Na to se výjimka v zákoně nevztahuje. Pár tipů, jak i v těchto

případech používat obrázky legálně, najdete v některém z příštích článků.

Copyright 2016 - 2022 © obrazkyvevyuce.cz