OBRÁZKOVÝ NEWSLETTER
Uvítací balíček s 20 PDF ihned ke stažení a porce obrázků na konci každého měsíce. Úplně zdarma.
Tato stránka je chráněna službou reCAPTCHA. Zjistit více.
Informace získané prostřednictvím Google reCAPTCHA podléhají Pravidlům ochrany osobních údajů a Smluvním podmínkám společnosti Google a používají se všeobecné bezpečnostní účely (nepoužívají se na přizpůsobenou reklamu společnosti Google)

Obrázky ve výuce a autorské právo

Úvod Články

Obrázky ve výuce a autorské právo


8. 6. 2016 | Aktualizováno 15. 11. 2022 Iva Svatoňová

 


Obecně platí, že se na jakýkoliv obrázek, fotografii nebo ilustraci, stejně jako na každé jiné umělecké dílo, vztahuje autorské právo. To znamená, že jen sám autor může rozhodnout, kdo a jakým způsobem může dané dílo používat. K vypršení autorského práva dochází zpravidla až 70 let po autorově smrti.


I když je v dnešní době, zejména díky internetu, hledání a získávání nejrůznějších obrazových materiálů velmi snadné, nesmíme na autorská práva zapomínat. Pokud chceme nějaký obrázek sami použít a dále šířit (ať už v papírové nebo digitální podobě třeba na webových stránkách nebo sociálních sítích), měli bychom mít souhlas jeho autora.


Pro učitele však naštěstí existuje výjimka - pokud chceme použít obrazový materiál ve výuce, autorský zákon neporušujeme, musíme však vždy uvést jméno autora a zdroj, ze kterého jsme obrázek získali. Můžeme si tedy z internetu stáhnout jakýkoli obrazový materiál a použít ho při hodině, ale musíme vedle obrázku (nebo do poznámek) připsat, kdo obrázek vytvořil a z jaké stránky jsme ho stáhli. Tato výjimka se ale týká pouze výuky na školách v systému veřejného vzdělávání, tedy na klasických mateřských, základních, středních a vysokých školách. Soukromá výuka je totiž posuzována jako činnost probíhající za účelem zisku, proto v tomto případě výjimka neplatí.  


Autorské právo a použití obrázků ve výuce jazyků

Zdroj: Pixabay.com

 

Abyste mi věřili, uvedu zde citaci přímo z autorského zákona:


______________________________________________________________

 

                                                 § 31

                                      Citace

 

(1) Do práva autorského nezasahuje ten, kdo

 

a) užije v odůvodněné míře výňatky ze zveřejněných děl jiných autorů ve svém díle,

 

b) užije výňatky z díla nebo drobná celá díla pro účely kritiky nebo recenze vztahující

se k takovému dílu, vědecké či odborné tvorby a takové užití bude v souladu

s poctivými zvyklostmi a v rozsahu vyžadovaném konkrétním účelem,

 

c) užije dílo při vyučování pro ilustrační účel nebo při vědeckém výzkumu, jejichž

účelem není dosažení přímého nebo nepřímého hospodářského nebo obchodního

prospěchu, a nepřesáhne rozsah odpovídající sledovanému účelu;

 

vždy je však nutno uvést, je-li to možné, jméno autora, nejde-li o dílo anonymní,

nebo jméno osoby, pod jejímž jménem se dílo uvádí na veřejnost, a dále název

díla a pramen.

 


(Zdroj: Autorský zákon - Zákon o právu autorském, právech souvisejících s právem autorským a o změně

některých zákonů, číslo 121/2000 Sb., celé znění najdete např. na webu Ministerstva vnitra)


______________________________________________________________


Obrázky bez autorských práv

Jedinou výjimkou, kdy se v dokumentech nemusí uvádět jméno autora ani zdroj, je užití obrázků s licencí, ve které se autor výslovně svých autorských práv vzdává. Nejrozšířenějším způsobem vzdání se práv je publikování pod mezinárodní licencí Creative Commons CC0 Public Domains. Takovéto obrázky najdete například ve fotobance Pixabay.comodkud často čerpám ilustrace i pro tento blog (a která funguje už i v češtině). Další tipy na obrázkové zdroje najdete v článku Zdroje obrazového materiálu II.


Vyhledávání obrázků pro jazykovou výuku na internetu

Zdroj: Pixabay.com


Není free jako free

Mnozí uživatelé internetu se mylně domnívají, že jakmile najdou v názvu daného obrázku nebo webových stránek slovíčko „free" (volný), mohou je bez problému použít a sdílet. To ale není vždy pravda. Často tohle slovo znamená jen to, že se za stažení nemusí platit. V uživatelských podmínkách pak ale najdete, že sice můžete obrázek stáhnout, ale stejně musíte uvést web jako zdroj. Často tam najdete i spoustu dalších omezení, jako např. zákaz použití pro komerční účely. Takže to rozhodně nebude tak free...Způsob užití obrázků tedy závisí na tom, v jaké roli působíte:


- učitel na MŠ/ZŠ/SŠ/VŠ - nemusím mít souhlas autora, obrázky smím užít pouze v průběhu výuky, musím jen dílo správně citovat


- lektor v komerční instituci, volnonožec - musím mít souhlas autora nebo používat obrázky, jejichž autor se svých autorských práv vzdal a sdílí je např. pod nějakou veřejnou licencí (např. CC0); také mohu využít díla, u kterých autorská práva zanikla, protože uběhlo 70 let od smrti jejich tvůrce 


- tvůrce výukových materiálů
- musím mít souhlas autora nebo používat obrázky, jejichž autor se svých autorských práv vzdal a sdílí je např. pod nějakou veřejnou licencí (např. CC0); také mohu využít díla, u kterých autorská práva zanikla, protože uběhlo 70 let od smrti jejich tvůrce; sám jsem nositelem autorských práv ke svým dílům a také mohu svá díla sdílet pod některou z licencí

Copyright 2016 - 2023 © obrazkyvevyuce.cz